top banner
Moisture Boost

Moisture Boost

Comprar
T?rnak k?r?lmalar?na kar?? koruma sa?lamak ve onlar? güçlendirmek için bir çözüm yolu ar?yorsan Flormar Moisture Boost tam da ihtiyac?na göre! D?? etmenler darbeler hava de?i?imi ve oje kullan?m? nedeniyle nem eksikli?i ya?ayan t?rnaklar?na Moisture Boost ile ekstra bak?m sa?layabilirsin. Yo?un nemlendirme özelli?ine sahip t?rnak bak?m baz?n?n içeri?inde kuru ve çabuk k?r?lan t?rnaklara özel olarak formüle edilmi?; k?r?lma önleyici ve güçlendirici zengin ya?lar bulunuyor. Bu zengin ya?lar sayesinde ise t?rnaklar?n k?r?lmaya kar?? korunmu? ve pürüzsüz bir görüntüye kavu?mu? oluyor. Flormar t?rnak baz?n? arzu etti?in renkteki bir oje ile kullanmak istedi?inde Moisture Boost'u ojenin alt?na sürebilir ve t?rnaklar?n?n nem ihtiyac?n? kar??lamaya devam edebilirsin. Tek ba??na kullan?ld???nda bile t?rnaklara ipeksi bir zarafet kazand?ran Moisture Boost ile daha güçlü ve dayan?kl? t?rnaklara sahip olabilir hayal etti?in kusursuzlu?a ula?abilirsin.
Información del Producto…
Información del Producto
Moisture Boost
T?rnak k?r?lmalar?na kar?? koruma sa?lamak ve onlar? güçlendirmek için bir çözüm yolu ar?yorsan Flormar Moisture Boost tam da ihtiyac?na göre! D?? etmenler darbeler hava de?i?imi ve oje kullan?m? nedeniyle nem eksikli?i ya?ayan t?rnaklar?na Moisture Boost ile ekstra bak?m sa?layabilirsin. Yo?un nemlendirme özelli?ine sahip t?rnak bak?m baz?n?n içeri?inde kuru ve çabuk k?r?lan t?rnaklara özel olarak formüle edilmi?; k?r?lma önleyici ve güçlendirici zengin ya?lar bulunuyor. Bu zengin ya?lar sayesinde ise t?rnaklar?n k?r?lmaya kar?? korunmu? ve pürüzsüz bir görüntüye kavu?mu? oluyor. Flormar t?rnak baz?n? arzu etti?in renkteki bir oje ile kullanmak istedi?inde Moisture Boost'u ojenin alt?na sürebilir ve t?rnaklar?n?n nem ihtiyac?n? kar??lamaya devam edebilirsin. Tek ba??na kullan?ld???nda bile t?rnaklara ipeksi bir zarafet kazand?ran Moisture Boost ile daha güçlü ve dayan?kl? t?rnaklara sahip olabilir hayal etti?in kusursuzlu?a ula?abilirsin.
Codigo de Barra 8690604560585
Codigo de Producto 35000030-000
Volumen 11 ML
Oje kullan?m? darbeler ve hava de?i?imi nedeniyle zarar gören t?rnaklara nem deste?i sa?layan Flormar Moisture Boost t?rnaklar?n k?r?lmalara kar?? korunmas?na ve pürüzsüz bir görünüm kazanmas?na yard?mc? olur.